Laman Utama

Industri hotel merupakan industri yang sangat besar pada masa kini. Program Diploma in Hotel Management di Kolej Antarabangsa Inovatif akan menyediakan pelajar dengan kemahiran yang diperluka dalam untuk berjaya dalam industri ini. Dengan kerjasama Pearl International Hotel dan Kolej Antarabangsa Inovatif, pelajar akan diberi peluang untuk menggabungkan kemahiran pengurusan dengan pengetahuan praktikal seperti operasi pejabat, housekeeping dan servis Food & Beverages untuk memastikan kerjaya mereka di industri hotel dijamin.

Diploma in Hotel Management (Work-Based Learning)

Program ini direka untuk memberi para pelajar asas yang mantap berdasarkan industri perhotelan, pemikiran aras tinggi, serta kemahiran operasi yang komprehensif dalam bidang pengajian.

Pelajar juga akan memberi tumpuan kepada kecekapan utama yang berkaitan dengan faktor-faktor fungsi operasinya dengan berkesan melalui pelbagai perkara seperti yang ditetapkan dalam kurikulum. Dengan ini, pelajar dijangka tidak hanya bertindak dengan berkesan sebagai individu yang mempunyai kebolehsuaian kerja berpasukan yang tinggi tetapi juga untuk menggunakan keupayaan kepimpinan dalam keadaan kerja.

Sepanjang pengajian, pelajar akan dapat mengamalkan dan mengalami semua pengetahuan penting dan lanjutan mengenai konsep perhotelan baik dalam kemahiran operasi dan juga pengurusan selain menggunakan kemahiran komunikasi yang sesuai dalam bentuk tertulis dan secara lisan termasuk menunjukkan etika tingkah laku sepanjang proses pembelajaran.

Kami juga memberi peluang kepada para pelajar untuk latihan inhdustri di hotel-hotel di sekutu kami untuk kerjaya berpotensi masa depan mereka, dengan meningkatkan peluang mereka untuk bekerja dengan hotel – hotel yang terbesar pada masa hadapan.

Mengapa Memilih Diploma Kolej Antarabangsa Inovatif Dalam Pengurusan Hotel?

 • Panduan dan lancar peralihan dari kehidupan sekolah hingga pengajian siswazah dengan kemudahan pengajaran moden dengan bantuan pengajaran kontemporari.
 • “Kecil Kumpulan”: nisbah Guru-Lecturer memberikan perhatian yang lebih kepada pelajar – interaksi pensyarah.
 • Fasilitator Industri dan kuliah yang berpengalaman – memberikan pengetahuan dan kemahiran praktikal yang berkaitan dengan pengetahuan sebenar dan kemahiran Perindustrian sebenar.
 • Pelajar antarabangsa dan kuliah asing memberi pengalaman Institusi Antarabangsa. Kaunseling dan panduan percuma.
 • Pengalaman pembelajaran sepanjang hayat. Lawatan industri dan pengalaman kerja sebenar.

Hasil pembelajaran :

Pada akhir program, graduan dapat:

 • Menunjukkan pemahaman yang lebih luas dan kemahiran di kawasan industri hotel.
 • Memohon pengetahuan praktikal dan menunjukkan kecekapan khusus dalam aspek yang berkaitan dengan industri hotel.
 • Menunjukkan kemahiran komunikasi bertulis dan lisan yang efektif, dalam pelbagai bentuk.
 • Membangun dan menggunakan kemahiran profesional peribadi untuk meningkatkan kepimpinan dan kemahiran pengurusan untuk industri hotel.
 • Membangunkan pengetahuan untuk menggunakan pendekatan yang berkesan untuk isu kepelbagaian yang berkaitan dengan industri hotel.
 • Membangunkan kesedaran tentang pelbagai peluang kerjaya dan pilihan dalam industri.

Mesej Pengarah Program

Dato’ Seri Dr. Peter Sia
Dato’ Seri Dr. Peter Sia

Selamat datang ke Kolej Antarabangsa Inovatif!

Sejak beberapa tahun kebelakangan ini, universiti kami telah menggalakkan pelajar untuk mengambil perspektif global serta meningkatkan idea mereka dalam mengejar pembelajaran praktikal.

Kami membolehkan pelajar kami mendapat manfaat daripada persekitaran pembelajaran yang terbaik dan kaedah pembelajaran moden supaya mereka dapat membangunkan kemahiran komunikasi dan kesedaran budaya dalam pelbagai bidang yang kami tawarkan di sini.

Dengan pelaksanaan inisiatif baru ini, kampus kami akan menjadi lebih berprestasi dan antarabangsa. Pengalaman kerja diperoleh melalui latihan industri di mana ia merupakan bahagian penting dalam kurikulum kami. Oleh itu, saya harap kami dapat menghasilkan graduan yang berjaya yang merupakan pilihan pertama untuk majikan terkemuka.